Penerangan ringkas mengenai teknologi-teknologi yang boleh digunakan bagi memastikan keselamatan data terperingkat dapat dijalankan.